Klinik MR Fiziği Görüntülerle Öğrenme

108,00 TL

Klinik MR Fiziği Görüntülerle Öğrenme kitaBI MR incelemelerini okuyan tüm radyologlara, hatta bu işi arasıra yapanlara bile yararlı olacaktır. Aslında MRG'yle ilgili anlayışları ve MR tabanlı tanıdaki güvenleri arttıkça bu kitaptan en çok yararlananlar bu tip radyologlar olacaktır.

More details

5

Klinik MR Fiziği Görüntülerle Öğrenme

MR fiziği üzerine anahtar bilgilerle teknik bilginizi ve tanısal etkinliğinizi attırır.

2004 ARRS toplantısında gümüş madalya (Silver medal) 2003 RSNA toplantısında dizaynda mükemmellik (Excellence in Design) dahil olmak üzere birçok prestijli radyoloji ödülünün sahibidir.

Manyetik rezonans görüntüleme, yumuşak doku kontrastında BT ve ultrasonun önüne geçerek son yirmi yılda birinci görüntüleme tekniği haline gelmiştir. Ancak, MR’a güvenen birçok radyolog yüksek görüntü kalitesini elde etmek için çok önemli olan temel bilgiye sahip değildir.

Matematikse] eşitliklerden çok klinik görüntüler üzerine odaklanmasıyla MR fiziğine pratik bir yaklaşım getiren bu kitap, size, bilginizi ve tanısal etkinliğinizi arttırmak için gerekli anlayışı verecektir. Kitap, MR’ın temellerini gerçek hasta incelemelerinden elde edilen görüntülerle birlikte sunmakta özellikle yeni başlayanlara da ulaşmaktadır. Görüntülemenin temelleri ve puls sekanslarından kontrastlı MR anjiografi, spektroskopi, perfıizyon ve difüzyona kadar günlük pratikte yer alan birçok konu kitaba dahil edilmiştir.

Manyetik rezonans görüntüleme (MRG) son yirmi yılın en önde gelen görüntüleme tekniği olduğunu kanıtlamıştır. Yumuşak doku kontrastı ultrason ve bilgisayarlı tomografininkini aşmıştır. Bu büyük ölçüde iyi tasarlanmış puis sekansları tarafından ortaya çıkarılabilen birçok doku parametresine dayanmaktadır. Bunlar sadece Tl, T2 ve proton yoğunluk gibi iyi bilinen temel parametreler değil dif-füzyon, kimyasal kayma, duyarlılık ve akış etkileridir.

MR fiziği geleneksel olarak Bloch eşitliği gibi matematik modelleri yoluyla öğretilmiştir. MRG'yi matematiksel düzeyde anlamak MRG işlemlerini kavramayı şüphesiz sağlamaktadır, ancak MRG ile ilgilenen birçok radyolog ve doktor bu anlamda MRG'yi anlayacak matematiksel mükemmeliyete sahip değildir. Birçoğumuz MRG'yi değişen sekans parametrelerinin görüntü kontrastı üzerindeki etkileri yoluyla anlarız.

Dr. Runge "MRG nasıl çalışır", konusunu MR görüntüleri kullanarak mükemmel bir şekilde yapmıştır. Bu yaklaşım çok sezgiseldir ve özellikle güçlü bir matematik zemini olmayanlar tarafından kolaylıkla kavranmaktadır. MR işleminin karmaşıklığı düşünülerek, tasarladığı ve gerçekleştirdiği bu kolaylaştırıcı yaklaşım için onu kutlamak gerekir.

Bu kitap MR incelemelerini okuyan tüm radyologlara, hatta bu işi arasıra yapanlara bile yararlı olacaktır. Aslında MRG'yle ilgili anlayışları ve MR - tabanlı tanıdaki güvenleri arttıkça bu kitaptan en çok yararlananlar bu tip radyologlar olacaktır.

MRG'nin karmaşık fiziği nedeniyle bocalayan sıklıkla radyolojiyi tamamen bırakıp cerrahi ya da iç hastalıklarına gitme noktasında olan tıp öğrencileri için de kitap idealdir.

MRG ile ilk kez karşılaşan radyoloji asistanları için de bu mükemmel bir kitaptır. Bu kitap daha geleneksel fizik yaklaşımlarıyla elde edilen anlayış derinliğini kazandıkça erken klinik deneyimlerini arttırmalarına yardımcı olacaktır .

Son olarak bu kitap fizik çalışmaya uzun bir zaman ayırmadan MRG'nin işleyişi ile ilgili bilgisini arttırmak isteyen radyolog olmayan çalışanlar için de idealdir. MR eğitimi alanında büyük bir boşluğu dolduran bu kitap için Dr. Runge'ı kutluyorum.

William G. Bradley, Jr., M.D., Ph.D., FACR University of California, San Diego San Diego, California

Özellikleri:

Kafa karıştıran diagramlar ya da eşitliklerden çok gerçek hasta görüntüleri kullanılarak temel MR fiziğinin öğrenilmesi

Her bölümde doktorlar, fizikçiler ve teknisyenlerden oluşan bir takım tarafından sunulan deneyim.

Çok kanallı faz dizilimli sargı teknolojisi ve paralel görüntüleme gibi en son donanım ve yazılım gelişmeleriyle ilgili tartışmalar.

Karmaşık MR fiziğini doğru terimler ve berrak görüntülerle sunan bu eşsiz kaynak MR ile ilgili yeteneğini ve çalışma bilgisini arttırmak isteyen uygulayıcılarla değerlenecektir. Literatürdeki önemli bir boşluğu doldurmakta ve aynı zamanda tanısal radyoloji boardlarına hazırlanmak için kullanılmaktadır.

KİTABIN İÇİNDEKİLER

1    MR Cihazını Oluşturan Parçalar: MR'ın Temelleri

2    MR Güvenliği: Durağan Manyetik Alan

3    MR Güvenliği: Gradient Manyetik Alan

4    MR Güvenliği: Radyofrekans Manyetik Alan

5    Yüzey Sargılar

6    Çok Kanallı Sargı Teknolojisi: Giriş

7    Çok Kanallı Sargı Teknolojisi: Gövde Görüntüleme

8    Triggering (Tetikleme) ve Gating: Fonksiyonel Görüntüleme

9    Tetikleme: Morfolojik Görüntüleme

10    Görüntülemenin Temelleri: k Alanı, Kaba Veri, Görüntü Verisi

11    Görüntü Çözünürlüğü: Piksel ve Voksel Büyüklüğü

12    Görüntülemenin Temelleri: Sinyal-Gürültü Oranı (SGO)

13    Görüntülemenin Temelleri: Konrast-Gürültü Oranı ( KGO)

14    SGO ve KGO

15    Tl, T2 ve Proton Yoğunluğu

16    Spin Eko Görüntüleme

17    Hızlı Spin Eko Görüntüleme

18    Hızlı Spin Eko (FSE): Azaltılmış Tekrar Odaklama Açısı

19    Yeniden Düzenleme: Faz Kodlama

20    Driven-Equilibrium Fourier Transformasyon (DEFT)

21    Turbo Gradient Spin Eko (TGSE)

22    Half Acquisition Single - Shot Turbo Spin Eko (HASTE)

23    Inversion Recorvery: Bölüm 1

24    Inversion Recorvery: Bölüm 2

25    Yağ Satürasyonuyla Birlikte Fluid-Attenuated 1R (FLAIR FS)

26    Spoiled Gradient Eko

27    Refocused (Steady-State) Gradient Eko

28    Dual-Echo Steady State (DESS)

29    Dengelenmiş Gradient Eko

30    Steady-State Free-Precession (Balanced GRE)

31    PISF: Geriye Doğru İşleyen FISP

32    Constructive Interference In a Steady-State (CISS)

33    Turbo FLASH, FSPGR, TFE

34    Daha Hızlı ve Daha Güçlü Gradientler: Bölüm 1

35    Daha Hızlı ve Daha Güçlü Gradientler: Bölüm 2

36    Çok Kesitli Görüntüleme ve Sıralamalar (Concatenations)

37    3B Görüntüleme: Temel Prensipler

38    MP-RAGE (3B Turbo FLASH)

39    Eko Planar Görüntüleme

40    Akış Etkileri Hızlı ve Yavaş Akış

41    2B Time-Off- Flight MRA

42    3B Time-Off-Flight MRA

43    3B Time-Off-Flight MRA da Vuruş Açısı ve MT

44    2B Faz Kontrast MRA

45    Kontrastlı MRA: Temeller (Böbrek, Batın)

46    Kontrastlı MRA: Karotid Arterler

47    Kontrastlı MRA: Periferik Dolaşım

48    Batın: Hareketin Düzeltilmesi (1. Bölüm)

49    Batın: Hareketin Düzeltilmesi (2. Bölüm)

50    Hacim İnterpolasyonlu Nefes Tutmalı İnceleme (VIBE)

51    Manyetik Rezonans Kolanjiopankreatografi (MRKP)

52    Yağ Baskılama: Spektral Doygunluk

53    Su Uyarımı, Yağ Uyarımı

54    Yağ baskılama: Short Tau Inversion Recovery (STIR)

55    Yağ Baskılama: Faz Dönüştürme

56    Manyetizasyon Transferi

57    Tl ve T2 Relaksasyon Sürelerinin Hesaplanması

58    Perfüzyon Görüntüleme

59    Diffüzyon- Ağırlıklı Görüntüleme

60    Diffüzyon Tensor Görüntüleme

61    Kan Oksjen Düzeyine Bağımlı Görüntüleme: Teori

62    Kan Oksijen Düzeyine Bağımlı Görüntüleme (BOLD): Uygulama

63    Proton Spektroskopi: Giriş

64    Proton Spektroskopi: S E ya da STEAM

65    Proton Spektroskopi: Kimyasal Kayma Görüntüleme

66    Ortalamaların Sayısı

67    Kesit Kalınlığı

68    Kesit Profili

69    Kesit Uyarım Sırası (Hızlı Spin Eko Görüntülemede)

70    Kesit Oryantasyonu

71    Görüntü Alanı (Field of View-FOV)

72    Görüntü Alanı: Dikdörtgen Şeklinde

73    Matriks Büyüklüğü: Okuma

74    Matriks Büyüklüğü: Faz

75    Parsiyel Fourier

76    Görüntü İnterpolasyonu (Sıfır Doldurma)

77    Faz Görüntüler

78    Görüntülerin Filtrelenmesi (Artefaktları Azaltmak İçin)

79    Görüntülerin Filtrelenmesi (SGO'nı Arttırmak İçin)

80    3B Değerlendirme: Görüntünün İşlenmesi

81    Paralel Görüntüleme: k-Alanı -Tabanlı Rekonstrüksiyon

82    Paralel Görüntüleme: Görüntü-Tabanlı Rekonstrüksiyon

83    Paralel Görüntüleme ve Çok Kanallı Sargılar

84    Kontrast Maddeler: Hücredışı Ajanlar (Gd Şelatları)

85    Kontrast Maddeler: Diğer Gadolinyum Şelatları

86    Kontrast Maddeler: Diğer Ajanlar (Gadolinyum Dışı)

87    Kardiak Görüntüleme: Morfoloji

88    Kardiak Görüntüleme: Fonksiyon

89    Kardiak Görüntüleme: Myokard Perfüzyonu

90    Kardiak Görüntüleme: Myokardial Canlılık

91    MR Mammografi: Dinamik Görüntüleme

92    MR Mammografi: Silikon

93    Artefaktlar: Manyetik Duyarlılık

94    Manyetik Duyarlılığın Arttırılması

95    Artefaktlar: Metal

96    Kimyasal Kayma Artefaktı: Örnekleme Bandgenişliği

97    Geometrik Bozulma (Distorsiyon)

98    Hareket: Ghosting ve Smearing

99    Gradient Moment Nulling

100    Uzaysal Doygunluk (Spatial Saturation)

101    Akış Artefaktları

102    Aliasing

103    Trunkasyon Artefaktları İndeks

Bu ders kitabının amacı görüntü kalitesi ve manyetik rezonans (MR) fiziğini pratik bir yaklaşımla, görüntüler yoluyla öğretmektir. Bu konuyu kapsayan daha önceki kitaplardan farklı olarak eşitliklerden çok klinik görüntülere odaklanmıştır. MR fiziğine pratik yaklaşım görüntüler aracılığıyla geliştirildi, yüksek görüntü kalitesini başarmakta önemli olan temel bilgiler vurgulandı. Başta birçoğu zor anlaşılan diyagramlar da dahil edildi. Metin ilerledikçe bunlara bir göz atmaları konusunda okuyucular cesaretlendirildi. Zamanla ve tekrarlamayla, okuyucu kitapta ilerledikçe, bunların değeri ve bu şekilde elde edilen bilgi belirginleşecektir (ve diyagramların kendisi daha kolay anlaşılacaktır).

Kitap, her biri klinik MR ile ilgili önemli bir noktayı tartışan ve rutin hasta incelemelerinden alman görüntülerin yer aldığı kısa bölümler şeklinde hazırlanmıştır. Konular görüntülemenin temelleri ve puls sekanslarından kontrastlı MR anjiografi, spektroskopi, perfüzyon ve diffüzyonu da içeren gelişmiş konuları da kapsayacak şekilde alanın tamamını içermektedir. En son donanım ve yazılıma ait tartışmalar örneğin çok kanallı faz dizilimli sargı teknolojisi ve paralel görüntüleme konuları da güncel ve gelişmeye açık olduğu için dahil edilmiştir.

Klinik uygulamalar ve MR'ın karmaşıklığı artmaya devam etmektedir. MR'daki ilerleme geçen 20 yılda tanısal radyoloji alanında baskın hale gelmiştir. Günümüzde MR önemli bir tanısal alt daldır. Bu tekniğin ilerlemesi ve devam eden gelişmeler MR'ın gelecekte klinik tıpta baskın bir rol oynamaya devam edeceğini göstermektedir.

Val M. Runge M.D

Puan 
12/25/2015

mesaj

-

  Yorum Yaz!

  Soru Sor & Yorum Yaz

  Klinik MR Fiziği Görüntülerle Öğrenme

  Klinik MR Fiziği Görüntülerle Öğrenme

  Klinik MR Fiziği Görüntülerle Öğrenme kitaBI MR incelemelerini okuyan tüm radyologlara, hatta bu işi arasıra yapanlara bile yararlı olacaktır. Aslında MRG'yle ilgili anlayışları ve MR tabanlı tanıdaki güvenleri arttıkça bu kitaptan en çok yararlananlar bu tip radyologlar olacaktır.

  ----------